broodkruimel

http://www.pkn-sgravenzande.nl/images/Gereformeerd/psalm-119-105-uw-woord-is-een-lamp-voor-mijn-voet-een-licht-op-mijn-pad-1200x1200.jpg 
 
Klik op het logo om naar de nieuwe website te gaan

logo

Eenwording Protestantse Gemeente ’s-Gravenzandeakte

In ’s-Gravenzande hebben de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk besloten zich te verenigen. De formele ondertekening van de Verenigingsakte vond plaats op zaterdag 12 november om 14.00 uur in de Dorpskerk, te ‘s-Gravenzande onder toeziend oog van notaris Moolenaar uit Leiden. Tijdens deze bijeenkomst, die vrij toegankelijk was voor iedereen is o.a. teruggekeken op de totstandkoming. Na afloop werd het glas geheven op een gezamenlijke toekomst en werd door de predikanten een toepasselijk voor deze gelegenheid gemaakt lied gezongen 

lied

Dankdienst

Op zondag 13 november was er een Dankdienst voor de eenwording. Het thema in deze dienst was: ’Merkstenen tussen duin en tuin’. In deze avonddienst werd het wonder van de gegroeide herkenning en verbondenheid gevierd. Er werd gekeken naar het verhaal van de overtocht door de Jordaan, dat staat in Jozua 3 en 4. Stenen moeten nieuwe generaties herinneren aan wat God heeft gedaan. De vier deelnemende wijkgemeenten leverden allen een bijdrage. Diverse voorgangers en musici uit de verschillende wijkgemeenten werkten mee.Na afloop werd het glas geheven op een gezamenlijke toekomst! Het was een warme feestelijke dienst in het huis van God.

http://www.pkn-sgravenzande.nl/images/Gereformeerd/dankdienst%20voor%20eenheid%20067.jpg 

logo voor de Protestantse gemeente 's-Gravenzande

Met de eenwording wordt ook het gezamenlijk nieuwe logo gepresenteerd 
De ontwerper van ons logo, dhr. Arthur Schoonenberg, geeft de volgende uitleg:
“De cirkel duidt de verbondenheid van de vier wijkgemeenten aan, waarbinnen het kruis als essentieel element naar voren komt. Ze vormen samen bovendien een raam dat uitzicht biedt op de wereld: van kas tot duin en zee, van huis tot kerk en horizon. Het mozaïek aan warme kleuren symboliseert de eenheid in verscheidenheid van onze verschillende geloofsrichtingen.”