Inloggen / afmelden

Sommige publicaties op deze website kunt u alleen raadplegen als u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt. Hieronder kunt u deze aanvragen of inloggen als u al een wachtwoord heeft.Omkeercollecte
Waardering: / 5
SlechtZeer goed 

Opbrengst omkeercollecte 

Zondagmorgen 16 oktober was voor een paar mensen van de diaconie een hectische ochtend. Alle bijdragen voor de omkeercollecte werden ingeleverd in zowel de Noorderkerk als “De Brug”. Daar werd meteen de opbrengst geteld en via WhatsApp aan elkaar doorgegeven zodat in beide kerken het totaal resultaat in de kerkdienst kon worden meegedeeld.
Ds. Schelling maakte het in “De Brug” nog eens extra spannend door het bedrag cijfer voor cijfer vanaf rechts op te noemen waarna het fantastische bedrag van € 3185,00 bekend werd gemaakt. Een prachtig voorbeeld van wat we gezamenlijk, zelfs voor de officiële eenwording van onze gemeente, kunnen bereiken.
Veel mensen hebben een actie in eigen kring opgezet zonder hieraan veel bekendheid naar buiten toe te geven. Anderen kozen voor publiciteit om zo veel mogelijk opbrengst te genereren. Een paar acties werden op het laatste moment opgezet en bleken nog verrassende resultaten op te leveren. Kortom, veel mensen werden gemotiveerd om een grote of kleine actie op te zetten, en dat was het eigenlijke doel van de omkeercollecte.
Iedereen die op welke manier dan ook aan dit geweldige resultaat heeft meegewerkt wordt natuurlijk van harte bedankt.

 
fusienieuws
Waardering: / 6
SlechtZeer goed 
Afronding proces van eenwording op 12 en 13 november 2016.
Op zaterdag 12 november 2016, zal de officiële notariële akte getekend worden in de Dorpskerk, aanvang 14.00 uur. Een ieder die dit heugelijk feit mee wilt maken, wordt hierbij van harte daartoe uitgenodigd.
Zoals al eerder aangekondigd, hopen we op zondag 13 november a.s. tijdens een gezamenlijke Dankdienst in de Noorderkerk de officiële totstandkoming van een verenigde Protestantse Gemeente te ’s-Gravenzande te vieren. Aanvang 19.00 uur. 
Op deze zondagavond zullen de andere gebouwen van de kerken die betrokken zijn bij het eenwordingsproces gesloten zijn. Dit houdt dan ook in dat op zondag 13 november a.s. de Avondmaalsvieringen ’s avonds in De Brug en de Dorpskerk komen te vervallen.
 
King-Kids middag

 

http://www.pkn-sgravenzande.nl/images/Jeugdwerk/kinderevents%20najaar%202016.jpg