Hervormde Gemeente 's-Gravenzande

200 jaar Dorpskerk terugblik

We mogen dankbaar terugkijken op de feestelijkheden rondom 200 jaar Dorpskerk.

Donderdagavond 1 december begon het met een officiële bijeenkomst en konden we genieten van zang van Sanne Kleis met muzikale begeleiding van Henk Doest en het orgelspel van Dhr. Cor van der Meer.  De commissaris van de Koning, dhr. J. Smit en de burgemeester van Westland, dhr. J. van der Tak, waren te gast en spraken ook deze avond evenals onze wijkpredikant ds. A.C. Verweij. Corine Vreugdenhil overhandigde namens de kerkenraad het boekje waarin de geschiedenis van 200 jaar Dorpskerk staat aan dhr. Smit en dhr. van der Tak. Daarna was het tijd voor de opening van de tentoonstelling waarbij veel te zien was. Er was een tentoonstelling met vele doopjurken met daarbij de bijbehorende verhalen en foto’s . Er waren oude documenten en voorwerpen te bewonderen en er stond ook een rij stoelen die van de weggehaalde galerij kwamen. 

Vrijdagmiddag was er de senioren contactmiddag die door ruim 80 mensen bezocht is en daarbij kwamen nog de mensen die de middag georganiseerd hadden en degenen die zorgden dat het de gasten aan niets ontbrak. Ds. A.C. Verweij hield een lezing over Ds. van Geest waarbij veel herkenning was bij de oude ansichtkaarten die op het beamerscherm werden getoond. Er werden mooie liederen gezongen begeleid door dhr. Cor van der Meer en na het gedeelte in de kerk kon men de tentoonstelling gaan bekijken en voor een hapje en een drankje naar Langestraat 47 gaan. Een fijne middag waar iedereen heeft genoten.

Zaterdag werd de kerk druk bezocht tijdens de tentoonstelling waarbij rond 13.30 uur de prijsuitreiking van de kinderwedstrijd was. De kleurplaat van de Dorpskerk was op vele manieren ingekleurd en de kunstwerken waren op de tentoonstelling te bewonderen. Er was ook een mooie maquette van de kerk gemaakt van suikerklontjes.

Zondag was er de feestelijke dienst met de gemeente waarin onze beide predikanten, ds. A.L. de Kwaadsteniet en ds. A.C. Verweij voorgingen.  Het thema was ‘Huis van licht’ en de muziekgroep verleende haar medewerking. Na de dienst was er nog een verrassing voor 4 dames uit de gemeente die zich vele jaren verdienstelijk hebben gemaakt in de gemeente  en sommigen nog steeds. Zij kregen een kerkelijke onderscheiding en waren zeer verrast daarmee. Dit waren mevrouw van Geest-van der Kooij,  mevrouw Boon-van Dop, mevrouw Vreugdenhil-van Daalen en mevrouw Verbaan-Bal. Hierna kon iedereen hen feliciteren en onder het genot van koffie thee en een taartje was het nog een gezellig samenzijn.

We willen iedereen bedanken die in welke vorm dan ook heeft meegeholpen om de viering rondom 200 jaar Dorpskerk tot een succes te maken. Het is mooi om als gemeente samen te werken. In goede en in moeilijker tijden!

Foto’s kijken op 18 december

Op zondagavond 18 december kunnen degenen die meegeholpen hebben aan de feestelijkheden rondom 200 jaar Dorpskerk en  andere belangstellenden de foto’s bekijken op de beamerschermen in de Dorpskerk. Dit zal om 20.15 uur zijn, na de kerkdienst. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

dorpskerk 200