Inloggen / afmelden

Sommige publicaties op deze website kunt u alleen raadplegen als u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt. Hieronder kunt u deze aanvragen of inloggen als u al een wachtwoord heeft.De Brug PDF Afdrukken E-mail
Waardering: / 8
SlechtZeer goed 

Kerkdienst zondag 25 juni 

Op zondag 25 juni vieren we zowel ‘s morgens als ‘s avonds de Maaltijd van de Heer. We mogen elkaar en de levende Heer ontmoeten aan Tafel en rond de Schrift. Op deze eerste zondag van de zomer legt het oecumenisch leesrooster ons Matteüs 10 voor. We lezen daaruit de verzen 16-17 en 24-31. Over de nieuwe vertaling van ‘er valt niet één musje dood neer als jullie Vader het niet wil’ (NBV 2004) is heel wat te doen geweest en we kunnen er niet omheen er ook nu weer even de vinger bij te leggen. Want dat over de ‘wil’ van God, staat helemaal niet in de oorspronkelijke tekst. Het zou ook nogal wat misverstand wekken over de manier waarop God aanwezig is in ons leven. Er zijn immers nog veel erger dingen dan dat een musje dood van het dak valt. En hoe zit het dan met de wil van God? Wat er wèl staat is dit: ‘er valt niet één musje zonder de Vader’. En dat is toch wat anders. Het thema van de viering is ‘HIJ VALT MEE’.
ds. Hans Meijer 

De orde van de ochtenddienst kunt u hier downloaden

Voorganger:ds. J.H. Meijer
Ouderling van dienst: mw. C.E. v/d Bos
Afkondigingen:J. van Reeven
Organist:G. Heij
Koster:N. v/d Bos
Commissie van ontvangst:Annelies Prins, Ada Pongers
Kinderoppasdienst:geen
Kindernevendienst:geen
Beamer:geen
 
In de avonddienst vieren we weer avondmaal (en nu eigenlijk ècht dus). En ik dacht maar gewoon door te lezen in het Matteüsevangelie. We horen dan een ander gedeelte uit hoofdstuk 10: de verzen 34-39. Een nogal ‘duister’ gedeelte, over Jezus die het zwaard komt brengen in plaats van vrede, over onenigheid in families en gezinnen, over kruis dragen en het leven verliezen. Het thema van deze viering is ‘HET VALT NIET MEE’. En toch proberen we ook in dit gedeelte een boodschap van hoop te mogen verstaan, om dan toch weer uit te komen bij het thema van de morgen: dat het weliswaar allemaal niet meevalt, maar Híj in elk geval wel. En Hij is en blijft toch ons houvast. Wie? Wel: de Vader die er altijd bij is, en Jezus in wie God Zich aan ons doet kennen. We hopen zo zondag samen iets te mogen proeven van het heil in alle gebrokenheid van dit bestaan. Weet u en jullie allen van harte genodigd rondom Schrift en Tafel! En nu ook maar hopen dat het zondag niet zo heet wordt, dat de mussen...  
ds. Hans Meijer.
 
 
Voorganger:ds. J.H. Meijer
Ouderling van dienst: mw. A.A. Bouma, E. Vermeer
Organist:C. v/d Meer
Koster:N. v/d Bos
Beamer:geen

Algemene gegevens en historie van de Bruggemeente

Predikant Bruggemeente
Ds. D. Jorissen
telefoon 0174-420212

Scriba:
J. Schep
tel. 0174-415893

Kosters:
Wisselend o.l.v. C. Doelman

Wijkgemeente NoorderBrug, een thuis voor veelkleurigheid

De wijkgemeente is ontstaan uit de jarenlange samenwerking van twee kerkgemeenschappen die van oorsprong als ‘open-confessioneel’ kunnen worden gekenmerkt: de plaatselijke gereformeerde Noorderkerk als geheel en de Bruggemeente als een van de drie wijkgemeenten van de hervormde gemeente ter plaatse. De wijkgemeente NoorderBrug, wordt gekenmerkt door haar veelkleurigheid. Deze veelkleurigheid heeft haar oorsprong in de geschiedenis, maar definieert tegelijkertijd ook onze wens voor nu en de toekomst. Binnen de wijkgemeente willen wij ruimte bieden voor eigenheid en verscheidenheid, binnen een sfeer waar jong en oud zich thuis voelt. Lees hier de missie en visie van onze wijkgemeente.

Toerustingsaanbod Predikanten

De Predikanten Dirk Jorissen, Hans Meijer, Mark Verrips en Henk Zeeman hebben voor het seizoen 2016-2017 weer een gevarieerd toerustingsaanbod gemaakt. Meer hierover kunt u lezen via deze link, toerustingsaanbod 2016-2017 

Nieuwe naam 

In mei is aan de gemeenteleden gevraagd om naamsuggesties voor de nieuwe wijkgemeente in te dienen. Na de afronding van het proces van eenwording, als de nieuwe wijkgemeente Noorderkerk/De Brug ontstaat, willen we voor deze wijkgemeente een passende naam hebben. 
In totaal zijn door de gemeenteleden 52 verschillende namen ingediend.
Met een duidelijke meerderheid van stemmen is de naam ‘NoorderBrug’ gekozen. De verkiezing van deze naam is tevens in lijn met de voorkeur van de gemeenteleden bij de ingediende naamsuggesties. Ook is deze keuze in overeenstemming met de reacties die we vanuit de gemeente hebben gekregen naar aanleiding van het bekendmaken van de hierboven genoemde verkorte lijst.
Met een verwijzing naar de Noorderkerk en De Brug heeft het moderamen besloten dat de schrijfwijze als volgt zal zijn: NoorderBrug. Vanaf nu zullen we dus gaan heten: Protestantse wijkgemeente ‘NoorderBrug’ i.w.
Iedereen die met ons heeft meegedacht willen wij hierbij hartelijk bedanken!

Namens het moderamen, 
Jaap Schep, Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Vincent van Dijk, Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

"De Brug"

Omdat er in de gemeente geen gelegenheid voor de jeugd en geen voldoende vergaderruimte was, is omstreeks 1955 een bouwfonds gesticht om te komen tot een gebouw voor de jeugd. Ds Kwant (predikant van 1947-1974) heeft hier de start voor gegeven. Door de snelle groei van de gemeente in het Oudeland bestond er grote behoefte aan een gebouw dat ook gebruikt kon worden voor het houden van kerkdiensten. Toen is ook de derde predikantsplaats ontstaan. Na vele acties om het nodige geld bijeen te brengen, werd in 1963 begonnen met de bouw. Op 6 oktober 1964 werd zalencentrum "De Brug" geopend.
Het gebouw werd in 1977 met enkele vertrekken voor het wijkwerk uitgebreid aan de kant van de v/d Kest Wittenstraat, terwijl in 1989 een gedeeltelijke renovatie is uitgevoerd. In 1994 is de kerkzaal gerenoveerd. In 2001 is het elektronisch orgel vervangen door een nieuw elektronisch orgel en in 2005 is een nieuw liturgisch centrum in gebruik genomen waarbij ook de opstelling van de kerkzaal is veranderd.
Aanvankelijk concentreerde zich het hele jeugdwerk in de Brug. In het kader van het SOW proces is het jeugdwerk momenteel samengegaan met het Gereformeerde jeugdwerk en is nu grotendeels ondergebracht in De Kiem.
In 2011 hebben de ingang, de garderobe, de keuken en de centrale hal een ingrijpende verbouwing en facelift gekregen. Alles voldoet nu weer aan de eisen die in deze tijd aan een gebouw als "De Brug" worden gesteld.
In de zomer van 2013 is op verzoek van de gemeenteleden de kerkzaal aangepast waarbij de opstelling van het liturgisch centrum is veranderd en met de beamer aan de andere kant van de kerkzaal is geplaatst. Daarnaast is een nieuwe geluidsinstallatie met draadloze microfoons aangeschaft en geïnstalleerd waarmee de geluidskwaliteit aanzienlijk werd verbeterd.