De Brug PDF Afdrukken E-mail
Waardering: / 9
SlechtZeer goed 

Kerkdienst zondag 6 augustus

"De Brug" 13augustus:
Thema: “Betrouwbaar omgaan met de bedrieglijke mammon”

Hoe doen we dat? In Lucas 16 vertelt Jezus een simpel verhaal, dat ons voor veel problemen stelt. Een geldbeheerder had de eigendommen van zijn baas verkwist. Zijn kansen misbruikt. Omdat hij dit niet kan verantwoorden, bedenkt hij een slim plan. Hij maakt vrienden onder de schuldeisers. Hij koopt hun gastvrijheid door een deel van hun schuld kwijt te schelden. Dat gaat wel ten koste van de inkomsten van zijn baas, maar zijn baas prijst hem vanwege zijn slimheid. 
Hoe moeten we dat verstaan? Als oproep om slim met geld om te gaan? Dat doen bonusvragers en belastingontduikers ook. Wordt dat van ons gevraagd? Wat is het goede nieuws in deze problematische gelijkenis?
Ik hoop dat we er iets in ontdekken. Het verhaal staat in Lucas 16:1-9. We zullen doorlezen tot en met vers 14. Dat kan helpen om een sleutel te vinden, die toegang geeft tot de gelijkenis.
M. Verrips.

de orde van dienst kunt u hier downloaden 

Voorganger:ds. C.P.M. Verrips
Ouderling van dienst:mw. E. de Zeeuw
Afkondigingen:mw. E.W. Knoppert
Organist:J. de Koning
Koster:D. v/d Boom
Commissie van Ontvangst:Bertie Schep, Lineke Eisberg
 Lida Huysman, Meta Koppert
Kinderoppasdienst:Bertie Schep
Kindernevendienst:voor de groep 1 t/m 8 
Beamer:Koos Meijster 
 
Algemene gegevens en historie van de Bruggemeente (NoorderBrug)

Predikanten

Ds. Mark Verrips
Eikenlaan 85
2691 EA 's-Gravenzande
tel. 0174-41 77 16
Email: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Ds. Henk Zeeman
Eikenlaan 147
2691 EC 's-Gravenzande
tel: 0174-88 27 93
Email: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Ds. Hans Meijer
Langestraat 128
2691 BK 's-Gravenzande
tel: 0174-
41 23 89
Email: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Scriba:

Vincent van Dijk
Blamanstraat 11
2692 DL ‘s-Gravenzande
tel.: 06-34 66 91 11
E-mail:  Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Kosters:

Wisselend o.l.v. C. Doelman

Wijkgemeente NoorderBrug, een thuis voor veelkleurigheid

De wijkgemeente is ontstaan uit de jarenlange samenwerking van twee kerkgemeenschappen die van oorsprong als ‘open-confessioneel’ kunnen worden gekenmerkt: de plaatselijke gereformeerde Noorderkerk als geheel en de Bruggemeente als een van de drie wijkgemeenten van de hervormde gemeente ter plaatse. De wijkgemeente NoorderBrug, wordt gekenmerkt door haar veelkleurigheid. Deze veelkleurigheid heeft haar oorsprong in de geschiedenis, maar definieert tegelijkertijd ook onze wens voor nu en de toekomst. Binnen de wijkgemeente willen wij ruimte bieden voor eigenheid en verscheidenheid, binnen een sfeer waar jong en oud zich thuis voelt. Lees hier de missie en visie van onze wijkgemeente.

Toerustingsaanbod Predikanten

De Predikanten Dirk Jorissen, Hans Meijer, Mark Verrips en Henk Zeeman hebben voor het seizoen 2016-2017 weer een gevarieerd toerustingsaanbod gemaakt. Meer hierover kunt u lezen via deze link, toerustingsaanbod 2016-2017 

Nieuwe naam 

In mei is aan de gemeenteleden gevraagd om naamsuggesties voor de nieuwe wijkgemeente in te dienen. Na de afronding van het proces van eenwording, als de nieuwe wijkgemeente Noorderkerk/De Brug ontstaat, willen we voor deze wijkgemeente een passende naam hebben. 
In totaal zijn door de gemeenteleden 52 verschillende namen ingediend.
Met een duidelijke meerderheid van stemmen is de naam ‘NoorderBrug’ gekozen. De verkiezing van deze naam is tevens in lijn met de voorkeur van de gemeenteleden bij de ingediende naamsuggesties. Ook is deze keuze in overeenstemming met de reacties die we vanuit de gemeente hebben gekregen naar aanleiding van het bekendmaken van de hierboven genoemde verkorte lijst.
Met een verwijzing naar de Noorderkerk en De Brug heeft het moderamen besloten dat de schrijfwijze als volgt zal zijn: NoorderBrug. Vanaf nu zullen we dus gaan heten: Protestantse wijkgemeente ‘NoorderBrug’ i.w.
Iedereen die met ons heeft meegedacht willen wij hierbij hartelijk bedanken!

Namens het moderamen, 
Jaap Schep, Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Vincent van Dijk, Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

"De Brug"

Omdat er in de gemeente geen gelegenheid voor de jeugd en geen voldoende vergaderruimte was, is omstreeks 1955 een bouwfonds gesticht om te komen tot een gebouw voor de jeugd. Ds Kwant (predikant van 1947-1974) heeft hier de start voor gegeven. Door de snelle groei van de gemeente in het Oudeland bestond er grote behoefte aan een gebouw dat ook gebruikt kon worden voor het houden van kerkdiensten. Toen is ook de derde predikantsplaats ontstaan. Na vele acties om het nodige geld bijeen te brengen, werd in 1963 begonnen met de bouw. Op 6 oktober 1964 werd zalencentrum "De Brug" geopend.
Het gebouw werd in 1977 met enkele vertrekken voor het wijkwerk uitgebreid aan de kant van de v/d Kest Wittenstraat, terwijl in 1989 een gedeeltelijke renovatie is uitgevoerd. In 1994 is de kerkzaal gerenoveerd. In 2001 is het elektronisch orgel vervangen door een nieuw elektronisch orgel en in 2005 is een nieuw liturgisch centrum in gebruik genomen waarbij ook de opstelling van de kerkzaal is veranderd.
Aanvankelijk concentreerde zich het hele jeugdwerk in de Brug. In het kader van het SOW proces is het jeugdwerk momenteel samengegaan met het Gereformeerde jeugdwerk en is nu grotendeels ondergebracht in De Kiem.
In 2011 hebben de ingang, de garderobe, de keuken en de centrale hal een ingrijpende verbouwing en facelift gekregen. Alles voldoet nu weer aan de eisen die in deze tijd aan een gebouw als "De Brug" worden gesteld.
In de zomer van 2013 is op verzoek van de gemeenteleden de kerkzaal aangepast waarbij de opstelling van het liturgisch centrum is veranderd en met de beamer aan de andere kant van de kerkzaal is geplaatst. Daarnaast is een nieuwe geluidsinstallatie met draadloze microfoons aangeschaft en geïnstalleerd waarmee de geluidskwaliteit aanzienlijk werd verbeterd.