Welkom

Wijkgemeente NoorderBrug, een thuis voor veelkleurigheid

De wijkgemeente is ontstaan uit de jarenlange samenwerking van twee kerkgemeenschappen die van oorsprong als ‘open-confessioneel’ kunnen worden gekenmerkt: de plaatselijke gereformeerde Noorderkerk als geheel en de Bruggemeente als een van de drie wijkgemeenten van de hervormde gemeente ter plaatse.

De wijkgemeente NoorderBrug, wordt gekenmerkt door haar veelkleurigheid. Deze veelkleurigheid heeft haar oorsprong in de geschiedenis, maar definieert tegelijkertijd ook onze wens voor nu en de toekomst.

Binnen de wijkgemeente willen wij ruimte bieden voor eigenheid en verscheidenheid, binnen een sfeer waar jong en oud zich thuis voelt. Lees hier de missie en visie van onze wijkgemeente.

Wilt u meer weten over de opbouw van onze gemeente en onze kerkdiensten? klik dan op "kerkdiensten".

donderdag 25 mei:Hemelvaart in de Noorderkerk

Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei is er een gezamenlijke viering die om 9.30 begint. Merkwaardig dat dit hoogfeest van de kerk maar zo weinig aandacht krijgt. In elk geval als je het afmeet aan het kerkbezoek. Het is de veertigste paasdag, waarop Jezus’ verhoging tot een toppunt komt. En de opmaat voor Pinksteren. We zullen uit de bijbel het verhaal over hemelvaart lezen uit Handelingen 1. Daarnaast een paar verzen uit Johannes 14 en een gedeelte uit Exodus 20. En natuurlijk zingen wij de glorie van de verheerlijkte Koning! Het thema van de viering zal zijn: ‘PLAATS VOOR JEZUS’. Welkom! ds. Hans Meijer.

Zondagmorgen 27 mei in Noord. Thema: Aangevochten geloof

We horen vaak over de liefde, maar weinig over de haat. Het is veel belangrijker om aandacht te schenken aan het positieve, dan aan het negatieve. Dat laatste doen we doorgaans veel te veel. Toch is er ook een andere kant, nl. de haat tegen God, Jezus en de christenen. De scheidende Jezus bereidt zijn achterblijvende leerlingen voor op tegenstand. Ze zullen niet simpelweg onbedreigd gelukkig worden. Ze mogen rekenen op verzet. In de afscheidswoorden van Joh 15:18- 16:3 waarschuwt hij voor wat komen gaat. Om te voorkomen dat zijn leerlingen hun broze geloof zullen verliezen. Die haat kennen we waarschijnlijk niet  uit ervaring. In diverse landen is dit een dagelijkse realiteit. Op deze zondag komen Cor en Sandra van der Houwen opnieuw in ons midden. Dit keer om hun dochter Elize Petronella Wilhelmina van der Houwen te laten dopen. Ze wonen nu met Lennart en Arian op de, Westlandse(!) Langeweg 16, 4651 PD Steenbergen. Elize is op 6 januari geboren. Ze vinden het fijn om in hun oude vertrouwde gemeente hun dochter te laten dopen. Allen een inspirerende doopdienst gewenst.

ds. Mark Verrips

Kinder-catechese over het deelnemen aan het Avondmaal:

Op 25 juni vieren we in onze gemeente het Avondmaal. Deze keer is een beetje anders als anders want er mag weer een nieuwe groep kinderen deel nemen aan het avondmaal nl. de kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2008 en 30 september 2009.

Wij vragen aan de ouders om het gesprek aan te gaan met uw kind om zo zijn/haar motivatie te peilen om hieraan deel te nemen. Dit mag na het volgen van de 3 bijeenkomsten op de donderdagmiddagen 8, 15 en 22 juni ’s middags om 16.00in de Noorderkerk. Dit jaar onder leiding van ds. Henk Zeeman.

U kunt uw kind aanmelden via   Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken of per Whatsapp op nummer 0653853510.

http://www.pkn-sgravenzande.nl/images/Gereformeerd/14%20mei.jpg 

 

zondag 9 april: foto van Palmzondag in de Noorderkerk

http://www.pkn-sgravenzande.nl/images/Gereformeerd/palmpasen%202017.jpg