Welkom

Wijkgemeente NoorderBrug, een thuis voor veelkleurigheid

De wijkgemeente is ontstaan uit de jarenlange samenwerking van twee kerkgemeenschappen die van oorsprong als ‘open-confessioneel’ kunnen worden gekenmerkt: de plaatselijke gereformeerde Noorderkerk als geheel en de Bruggemeente als een van de drie wijkgemeenten van de hervormde gemeente ter plaatse.

De wijkgemeente NoorderBrug, wordt gekenmerkt door haar veelkleurigheid. Deze veelkleurigheid heeft haar oorsprong in de geschiedenis, maar definieert tegelijkertijd ook onze wens voor nu en de toekomst.

Binnen de wijkgemeente willen wij ruimte bieden voor eigenheid en verscheidenheid, binnen een sfeer waar jong en oud zich thuis voelt. Lees hier de missie en visie van onze wijkgemeente.

Wilt u meer weten over de opbouw van onze gemeente en onze kerkdiensten? klik dan op "kerkdiensten".

Zondagmorgen 3 sept. in de Noorderkerk Thema: Ga open

Op vele manieren kunnen we ons van mensen afsluiten. Vol raken van ons eigen verhaal, waardoor we geen aandacht kunnen opbrengen voor een ander. Jezus kan ons mensen openen. Dat deed hij ooit in een gebied waar rechtgeaarde Joden liever niet kwamen. Het was het gebied van de tien steden. De zogenaamde Decapolis. Dit gebied had zich los gemaakt van Israël. Als Romeinse provincie was ze bij Syrië gevoegd. Dit gebied wilde geen deel meer zijn van het Beloofde land. In die wereld treft Jezus een dove man. Hij is niet in staat om het goede nieuws te horen. Ook heeft hij moeite met spreken. Verstild en verstomd gaat hij door het leven. Losgeraakt van de weg die naar zijn bestemming leidt. Hij wordt bij Jezus gebracht. Dit verhaal staat in Markus 7: 31-37. In dit verhaal wordt het woord "effatha" gebruikt. De naam van de stichting die zich heeft ingezet voor de begeleiding van dove mensen. De stichting is inmiddels gefuseerd en de naam is verdwenen. In beide diensten op deze zondag vieren we het avondmaal. De dienst nodig ons uit om open te gaan voor God en voor elkaar.

ds. Mark Verrips  

fotoverslag van zondag 2 juli 

http://www.pkn-sgravenzande.nl/images/Gereformeerd/knd%20afscheid%202%20juli.jpg